Category: Other Works

Cate Blanchett talks about why she loves surprises

Sunday, Apr 25, 2021
Cate Blanchett talks about why she loves surprises

Happy Sunday, everyone!

Harper’s Bazaar Czech Republic released an interview and new pictures of Cate on their May 2021 Issue. This is for the new campaign for Armani Beauty and Si Eau de Parfum Intense. Click the images for higher resolution.

Cate Blanchett: P?itahuje mne tichá, nenápadná krása

O tom, pro? miluje p?ekvapení, jak probíhalo její první setkání s Giorgiem Armanim a na co v pé?i o sebe nedá dopustit, se v exkluzivním rozhovoru rozpovídala oscarová here?ka a ambasadorka zna?ky Armani Beauty Cate Blanchett.

Nebudeme zastírat, že pro p?vodem australskou here?ku Cate Blanchett máme slabost. Skoro se nechce v??it, že to je už t?iadvacet let, co vstoupila na mezinárodní filmovou scénu jako královna Alžb?ta, za jejíž ztvárn?ní si vysloužila první ze svých mnoha oscarových nominací. Její p?ízna?ná krása a nesporný talent pak p?itáhly ješt? celou ?adu fascinujících rolí, a? už to byla elfí královna Galadriel v sáze Pán prsten?, uhran?ivá Katherine Hepburn v dramatu Letec, p?ed o?ima se m?nící osudová láska Daisy v Podivuhodném p?ípadu Benjamina Buttona, neurózou sklí?ená Jasmine v Jasmíniných slzách, nebo nezdolná konzervativní politi?ka Phyllis Schlafly v seriálu Mrs. America. Dokázala se ale prom?nit i doslova k nepoznání – ztvárnila Boba Dylana ?i hned t?ináct r?zných postav ve snímku Manifesto.

Um a lehkost, s jakými se dokáže pohybovat mezi jednotlivými rolemi, dokazuje i ve své pozici globální beauty ambasadorky zna?ky Giorgio Armani Beauty. Momentáln? je tak tvá?í nejnov?jšího p?ír?stku do rodiny parfém? Sì, v?n? Sì Eau de Parfum Intense s nótami ?erného rybízu a kv?tin. „Moje vazba k parfém?m Sì a kosmetice Armani vyplynula p?irozen? z mého tv?r?ího vztahu s panem Armanim. Není žádným tajemstvím, že si ho velice vážím a že m? již ?adu let inspiruje tím, jak oslavuje ženy ve vší jejich r?znorodosti. Moje role? Zd?raznit hodnoty, za kterými si Armani stojí: šarm, nenucenou eleganci, lásku k p?írod? i k životu,“ ?íká Cate Blanchett.

Ambasadorkou zna?ky Armani Beauty jste od roku 2013. Vzpomenete si, kdy jste pana Armaniho potkala poprvé? 

Náš vztah za?al ješt? p?edtím, než jsme se v?bec osobn? setkali. Za svou první výplatu jsem si totiž koupila oblek od Armaniho, který dodnes mám a nosím. Poprvé jsme se potkali p?ed Armani Privé p?ehlídkou. Fitoval na mn? jedny šaty a byli jsme u toho jen sami dva. Moje francouzština byla tehdy trochu kostrbatá, takže jsme spíše jen ml?eli, zatímco on kle?el u mých nohou a špendlil lem mých šat?. Úpln? m? to tehdy dojalo. Rád na vše dohlíží osobn?, je velmi sebejistý, ale zárove? skromný.

Jak chápete pojetí ženské krásy podle Giorgia Armaniho? 

Smysl pana Armaniho pro ženskou krásu a ženskost je neuv??iteln? bohatý a zárove? nenucený a sebev?domý. Pan Armani m?l na m? velký vliv. V?nuje se tolika r?zným obor?m – od architektury až po módu, nábytek a mnoho dalších odv?tví, kde p?ichází ke slovu design a estetika. Je plný optimismu a zvídavosti a je jedním z pr?kopník?, kte?í pochopili, že ženská krása má neuv??itelné množství podob, což je myšlenka, která mi byla vždycky blízká. Nikdy jsem nebyla p?esp?íliš „hol?i?í“ v tom ot?epaném smyslu slova. Mám ráda ženskost, ale zárove? tíhnu k pánským st?ih?m. Pohybuji se na estetické hran?, které pan Armani dob?e rozumí. ?lov?k nemusí být to, ?i ono, m?že být obojí zárove?.

Jaké emoce ve vás obvykle vyvolávají parfémy?

Skrze parfém k nám promlouvají emoce a vzpomínky. Je to velmi osobní vyjád?ení sebe sama a našich vnit?ních tužeb. Nezbytné, ale také povzbuzující.

Co vás nejvíce p?itahuje na v?ni Sì?

Už jen to, že se parfém jmenuje Sì je silné a pozitivní gesto, které vyzývá ženy, aby p?ijaly nejen samy sebe, ale i ostatní. ?íkat „ano“ životu, možnostem, zážitk?m je n?co, co pan Armani d?lá celý život. Užívá si život se vším všudy: tím dobrým, špatným, krásným, vzrušujícím, smutným, soukromým i ve?ejným. To vše je sou?ástí našeho života.

Také na všechno ?íkáte Sì? A je n?jaké Sì, které byste ješt? cht?la ?íct?

T?ch Sì, které jsem ješt? ne?ekla, je tolik! Tolik v?cí, které jsem ješt? nezažila, tolik míst, která jsem ješt? nenavštívila, tolik zážitk?, nápad? a p?ekvapení m? ješt? ?eká. Miluji p?ekvapení. Vždycky jsem byla otev?ená tomu nechat se navést tam, kam by m? to samotnou ani nenapadlo. M?j život je bohatý a posledních dvanáct m?síc? bylo mnohem klidn?jších, nabízely prostor ke zkoumání sebe sama, ale i to bylo p?ekvapení, kterému jsem ?ekla ano. ?asto se ?íct Sì neobejde bez rizika, ale jen to nás dovede k n?jakému dobrodružství, a jak jsem si sama ov??ila, otevírá dve?e k dosud nepoznanému.

Která v?n? z kolekce Sì je vaše nejoblíben?jší? Sì Eau de Parfum, Sì Eau de Parfum Intense, ?i Sì Passione?

To je strašn? t?žká otázka! ?asto kombinuji dv?. Sì Eau de Parfum Intense je nejspíše ta, kterou volím nej?ast?ji, ale ráda ji míchám s t?mi zbylými, jak se postupn? den m?ní v noc. Všechny si spolu dob?e rozum?jí.

Myslíte si, že se naše vnímání krásy b?hem let m?ní?

Lidé ?asto mluví o kráse o?ividné, která jim vyrazí dech. Já ale ?asto objevuji krásu postupn? nebo náhodou. Zejména v posledních dvanácti m?sících jsem více narážela na nenápadnou, tichou krásu, možná proto, že jsem v??i ní vnímav?jší. Krása spo?ívá v detailech, ?asto skrytých mali?kostech, kterých si na první pohled nevšimneme.

Co d?lá podle vás ?lov?ka krásným?

Pohled na sv?t, životní elán, energie, smysl pro humor a cokoli, co ho d?lá jedine?ným. Je to práv? ta jedine?nost, která d?lá ?lov?ka skute?n? krásným.

Koho jste považovala za krásného, když jste vyr?stala?

Vždycky jsem obdivovala krásu Davida Bowieho. Když jsem ?etla o italské here?ce Eleano?e Duse, pomyslela jsem si, že musela být doslova uhran?ivá, a hlas Niny Simone je jedním z nejkrásn?jších, jaké jsem kdy slyšela.

 

 

Source: Harper’s Bazaar CZ

Promotional interviews for Sì Eau de Parfum Intense

Promotional interviews for Sì Eau de Parfum Intense

Hi, blanchetters! We're finally getting articles from the webinar that Cate attended for the launch of the new Sì Eau de Parfum Intense. There's also new photo published by Corriere Della Sera. Check them below. Cate Blanchett: «Il mio...
Conversation with Cate Blanchett in Celebration of International Women’s Day

Conversation with Cate Blanchett in Celebration of International Women’s Day

Happy International Women's Day! Cate has participated in some virtual conversation in celebration of International Women's Day. You can watch them below. Enjoy! TIME's "Voices of the Future" Women's Summit 2021   New Era Society of Ardingly College in...
Cate Blanchett wins Satellite Award, and Staged Extended Version released & more videos

Cate Blanchett wins Satellite Award, and Staged Extended Version released & more videos

Hello, blanchetters! Cate has won her first award for her role in Mrs. America and Staged has released an extended version of their series on DVD and there's almost 2 minutes of added appearance with Cate. One of our...
New Sì Interview with Cate Blanchett

New Sì Interview with Cate Blanchett

Good day, everyone! Armani Beauty has released a new video interview of Cate for the new line of Sì perfume (Sì Eau de Parfum Intense). Enjoy! In 2021 Giorgio Armani opens an inspiring new chapter in the iconic Sì...
First Look of Cate Blanchett on set of Don’t Look Up and Sì Eau de Parfum Intense Promotional Photos

First Look of Cate Blanchett on set of Don’t Look Up and Sì Eau de Parfum Intense Promotional Photos

Hi, Blanchetters! We've got our first look of Cate on set of Don't Look Up, her character is named Brie Evantee who is a morning talk show host. A couple of promotional photos and campaign ad for the new...
Cate Blanchett in New Sì Perfume Campaign Ad & The Late Show with Stephen Colbert Outtake

Cate Blanchett in New Sì Perfume Campaign Ad & The Late Show with Stephen Colbert Outtake

Hello, Blanchetters! We've got new Sì perfume ad photo. This may be part of the 2021 campaign for the perfume. The Late Show with Stephen Colbert has released montage of their guests, including Cate, doing a slate for their...
Q&A with Executive Producer Cate Blanchett and Director Christos Nikou for Apples (2020)

Q&A with Executive Producer Cate Blanchett and Director Christos Nikou for Apples (2020)

Hi, Blanchetters! We're soon to see Cate. The Virtual Screening will start with the trailer followed by Q&A with filmmaker Christos Nikou and Executive Producer Cate Blanchett. Date: Monday, December 7th, 2020 Time: Virtual Screening goes live at 4:00PM...
Cate Blanchett in British Vogue, New Sì Holiday 2020 Campaign, & in Talks for Brideshead Revisited miniseries

Cate Blanchett in British Vogue, New Sì Holiday 2020 Campaign, & in Talks for Brideshead Revisited miniseries

Hello, Blanchetters! A couple of updates, Cate appears in the new British Vogue December 2020 issue and Armani Beauty has released Sì - Holiday 2020 Campaign ad. She is also in talks to play Lady Marchmain in HBO Adaptation...
Cate Blanchett interviews Gregory Crewdson, New Sì Campaign Ad, & Earthshot Prize Council Member

Cate Blanchett interviews Gregory Crewdson, New Sì Campaign Ad, & Earthshot Prize Council Member

Hello, everyone! A new promotional photo for Sì has been released and new interviews with Cate. Click on the image for bigger size.   Cate Blanchett joins Prince William on the Earthshot Prize Council [embed]https://www.instagram.com/p/CGFqgLgsnne/[/embed]     The list...